‘Husik ema nebee iha matek klean bele rona, no aumenta matenek, no ema ida nebee kompriende bele hetan matadalan.’ (Proverbius 1:5)

Bainhira o examine o nia sala, o sei persebe katak buat sira nee hotu akontese tamba o nia hanoin nebee sala mak causa buat sira nee, tamba nee mak o nafatin kontinua koko o nia hanoin rasik. Ema neebe matenek rona no aumenta sira nia matenek. “Oinsa o bele halo ida nee? Liuhusi aprende hodi fo folin ba ema seluk nia hanoin no nafatin kontinua loke o nia laran ba ema nebee difernte ho o. O sei hanoin hanesan ema nebee sempre besik o. Bainhira o gasta o nia tempu hamutuk ho ema sira nebee hanoin sai husi kaixa, o sei halo buat nebee foun iha o nia moris.

Mai ita hasoru ida nee, iha tempu nebee ita iha maneira hanoin nebee funsiona, persegesaun boot mak ita sempre fiar ba nia- too ida nee la funsiona iha situasaun neebe foun. Bainhira o iha objetivu hodi proteje buat nebee o hetan tiha ona maka ida nee sei taka dalan ba o hodi hetan buat foun nebee sei mai iha o nia oin. Kaer metin tradisaun nebee diak ida nee buat nebee loos. Maibe o tenke hatene katak tradisaun sira nee mai husi ideia ida nebee diak no mos bele sai ideia ida nebee la diak iha future.

Bainhira o kaer metin los deit buat nebee iha fatin, o sei la iha mudansa, too mos mudansa atu sai diak liu. Tan nee mak importante tebes koko uluk lai o nia hanoin. Se o kaer metin buat nebe iha nanis ona agora mak o sei la hetan ida nebee diak liu iha oin. Doutor Jonh Maxwell hakerek nunee: iha tinan primeiru, o sei la sai aat liu hanesan ema hanoin. No iha o nia tinan ikus o sei la sai loos hanesan ema nia hanoin katak o sei sai. I iha tinan barak nia laran o sei sai diak liu fali buat nebee o Hanoin.’ (HG)

Hahan ba Klamar: *Is 34-37, *Mat 10:32-42, *Sal 107:1-9, *Pro 3:13-18