‘Maibe imi tenke hanoin Nai, imi nia Maromak, tamba Nia mak fo poder ba imi hodi bele hetan riku-soin, hodi nunee Nia bele estabelese Ninia aliansa nebee Nia jura ba imi nia bei-ala sira nebee sei halao too ohin loron.’ (Deuteronomiu 8:18)

Kuando koalia assunto Kona ba Maromak no O nia osan:

  1. Bainhira o halo buat ruma nebee agrada Nia, Nia sei fo bensaun ba o. Tamba saida? Tamba o nia asaun prova katak halo tuir Ninia hakarak mak importante liu ba o duke halo tuir o nia hakarak rasik. ‘Diak loos, o nee atan ida nebee diak no fo laran duni! O halo buat kiikoan nee ho loloos, nunee hau sei fo tan buat boot atu o tau matan. Mai haksolok hamutuk ho hau.’ (Mateus 25:23) maibe iha osan seluk tan. Bain hira o ho hanoin rasik hodi la halo buat nebee Maromak hakarak, Nia sei la fo bensaun ba o. “Depois patraun hatete ba Nia atan ida seluk, ‘Foti tiha osan nee husi nia I fo ba atan nebee iha ona osan atus sanulu nee. Tamba ema nebee iha ona, sei simu tan too nakonu resin. Maibe ema nebee la iha, uitoan nebee nia iha mos, sei hasai tiha husi nia.’” (Mateus 25:28-29)
  2. Maromak sei hatudu ba o, oinsa mak bele hetan osan barak. Nia hanorin Jose oinsa mak bele sai prosepro iha tenou nebee sira la konsege kaer ikan, Jesus hatudu dalan ba Disiplu sira iha nebee mak sei hetan ikan hodi sira bele ense bero nakonu. Iha okasiaun ida nee, sira hetan ikan barak no bele faan atu iha osan barak hodi selu imposto ba estadu! (bele hare iha Mateus 17:27) Maromak halo servisu liu husi kanal imposivel, I Nia hakarak o halo Nia sai hun ba bensaun hotu nebee o presiza no depende tomak ba Nia.

Biblia hatete: ‘Hanoin Nai imi nia Maromak, tamba Nia mak fo poder ba imi hodi bele hetan riku-soin.’ Liafuan ‘Poder’ engloba ideias, estrategia, planus, relasaun no investimento. Loos, Maromak bele haruka ema ruma hodi lori presenti nebee o nunka hanoin hodi resolve o nia problema temporaria, maibe o tenke Fiar ba Nia para iha planu nebee sei resolve o nai problema ho  tempu naruk. [HG]

Hahan Espiritual: Atus 1:4-8, Roma 12:1-8, 1 Korintius 12:1-13.