WHO menyoroti masih banyak negara yang kekurangan dosis vaksin, sementara negara maju mulai memberikan dosis vaksin booster kepada warganya.Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Jakarta, Indonezia – Organizasaun Mundial Saúde (OMS) hateten to’o agora sei iha nasaun rua nebe seidauk halao programa vasinasaun Covid-19 ba nia sidadaun.

Director Jenerak OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hateten nasaun rua ne’e mak Eritreia no  Coreia do Norte.

“Nasaun hotu-hotu hahu hotu ona vasinasaun so nasaun rua ne’e deit: Eritreia no República Democrática da Coreia (Coreia do Norte)”, hateten Tedros durante entrevista koletiva iha Segunda-feira (15/11).

Tedros haktuir tan katak, kazu Covid-19 nebe aumenta iha nasaun parte Europa Leste nebe nia taxa vasinasaun tun liu, no parte nasaun Europa Ocidental ho vasinasaun aas.

Tedros mos hateten atu atinji tarjetu OMS, iha nebe kada nasaun tenki vasinasaun porsentu 40 ba nia populasaun to’o final tinan ida ne’e, mundu presija aumenta 550 milhoins dozes. [mf]

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211115134203-113-721368/who-sebut-2-negara-masih-belum-mulai-vaksinasi-covid